Blindtegning.

Sådan laver du en blindtegning


Først sætter du dig godt til rette i en stol , bruger et stykke hvidt rent A4 papir, som du lægger på bordet foran dig. Papiret må ikke bevæge sig, være krøllet have bukket hjørne eller andet, så sæt det eventuelt fast med et lille stykke tape.
Papiret m ikke foldes eller bukkes bagefter.

 

Skriv dit navn og alder øverst på papiret.

Brug en farve gerne tus ,en blyant ,en kuglepen ,bare være sikker på den tegner tydeligt og ikke pludselig løber tør for blæk.

 

 holder højre hånd over papiret, klar til at tegne. (er du venstre hånde er det selvfølgelig lige modsat, og husk bagefter ved tommeltot skrive et V så jeg ved det!))

 

 

Når du er klar ,holder du hånden oppe ud til venstre side for dit ansigt. Håndfladen skal vende mod dit ansigt. 

 

 Så tegnes omridset af hånden fra håndled begyndt ved tommeltot , og alle fingre og afslutter til sidst ved lillefinger/håndled - uden at kigge på papiret.

 

 

Personlig læsning

Blindtegningen er et utrolig tydeligt billede på dét man gerne vil have belyst og til at få et godt indblik i dit liv og din situation lige nu. Via blindtegningen kan man få et overblik og gå videre i dybden med situationen eller problemet. Den kan også bruges til at synliggøre dine ressourcer og styrker til at håndtere en bestemt situation. Blindtegningen er et rigtig godt redskab til at indsigt og til at give klarhed over specifikke spørgsmål eller problemstillinger som for eksempel arbejde, familie, forhold, venner og meget mere.  

 

 

 

Børn

Ved børn er blindtegningen rigtig god til at afspejle hvordan barnet har det, og hvad barnet måske har svært ved at udtrykke. Indsigt og forståelse for barnets verden kan for forældrene skabe et mere bevidst forhold til sit barn.

 

 
Ved at tegne en blindtegning, åbner du en direkte kontakt til din underbevidsthed, hvor din egen kilde af visdom findes. 

 

.

 

Unge


Har svært ved at tage de rigtige beslutninger når de står ved krydsveje tiden at vælge videre udd, stå på egne ben ” flyve fra reden” og meget mere som sker i opvæksten, meget ligger i underbevidstheden og svaret kan følges derfra, men mange kan lytte for meget til hvad andre syntes de skal, og måske er det ikke helt den vej de inderste inde har drømt om.
En blindtegning kan råde dig med din egen visdom fra din underbevidsthed at komme med et bud Nuet og de næste 6-8 mdr.

 

Her på filmen kan du se hvordan du skal holde din hånd ,når du skal lave en blindtegning.
God fornøjelse.

For english readers.

First, you sit well in a chair, use a piece of white pure A4 paper that you put on the table in front of
 you. The paper must not move, be curled to have a bent corner or something else, then attach it if necessary with a small piece of tape. The paper must not be folded or bent afterwards.   Write your name and age at the top of the paper. Use a color like
 tus, a pencil, a pen, just be sure it draws clearly and doesn't suddenly run out of ink. 
 
holds the right hand over the paper, ready to draw. (if you are left hand it is of course just the opposite, and afterwards remember the
 thumb write a V so I know it!))  
 When you are ready, hold your hand up to the left side of your face. The palm
 should face your face.    Then the outline of the hand is drawn from the wrist starting at the thumb and all fingers and finally ending at the little finger / wrist - without looking at the paper.   

 

Personal reading Blind drawing is an incredibly clear picture of what one would like to have highlighted and
 to get a good insight into your life and your situation right now. Through the blind drawing one can get an overview and go further in depth with the situation or the problem. It can also be used to highlight your resources and strengths to handle a particular
 situation. Blind drawing is a really good tool for insight and to clarify specific questions or issues such as work, family, relationships, friends and much more.

Med venlig hilsen

Malouna Free