Kiromanti, Tarot & Card Readings, Healing, Clavoyance, Art, Wellness for Body & Soul.

 

Healing, Styrke & Velvære

 Jeg er Certificeret Angelguide & master i kort læsning.

En Certified Angel Guide er en speciel betegnelse, der fungerer på to niveauer. For det første har en engelguide et blomstrende forhold med sine egne engle; han eller hun kan modtage og fortolke englernes budskaber og genkende deres daglige tilstedeværelse. For det andet kan en engelguide lette en hellig og sikker plads for andre at forbinde med deres engle og kanalisere healing, beskyttelse og vejledning i professionelle sessioner.

Uddanet af Kyle Gray fra Skotland og Hay House .
Har studeret i kortlæsning i 4 år.

Taget Reiki kurser ved blandt andet Marcia Techau ( kendt fra Tv " Åndernes magt") 3 moduler og er nu Reiki Master.

Har certifikater på 2 års håndlæsning og kursus i Blindtegning.


English

Healing, Strength & wellbeing

I am certified Angel Guide & Master in card reading.

A Certified Angel Guide is a special term that works on two levels. First, an angel guides a thriving relationship with his own angels; He or she can receive and interpret the messages of the Angels and recognize their daily presence. Second, an angel guide can facilitate a sacred and safe place for others to connect with their angels and channel healing, protection and guidance in professional sessions.

Uddanet by Kyle Gray from Scotland and Hay House.
Studied in short reading for 4 years.

Taken Reiki courses by, among others, Marcia Techau (known from the television  "The power of Spirits ") 3 modules and is now Reiki Master.

Has certificates on 2 years of hand reading and Blind drawing course.
 


  

Her på hjemmesiden kan du under menu finde det jeg kan tilbyde dig, jeg lære og udvikler mig hele tiden, og har stor respekt for mine medmennesker og vores forskeligheder, jeg maler og laver også lidt andre kreative ting som jeg fordyber mig med, sammen med naturen og universet ude i min campingvogn ved havet og skoven.

Det jeg kreere af smykker, malerier og andet tilhøre primært  mine fortolkninger i kortoplæsninger, healing og håndlæsning.

Udføre også Massage med de 7 ærkeengle ( bindevævs massage med eteriske olier) og Black Madonna der giver ro i sindet og velvære. .

Glæder mig til at høre fra dig.

Med kærlig hilsen

Lone Malouna Jensen


Healing, Strength & Wellness

 

 Here on the website you can find under the menu what I can offer you, I learn and develop myself all the time, and have great respect for my fellow human beings and our differences, I paint and also make some other creative things as I immerse myself with, nature and the universe in my caravan by the sea and the forest.

 

What I create mainly belongs to my interpretations of card readings, healing and hand reading, and is sometimes given as gifts, but some of them will come for sale here on the page in the webshop.

 

Looking forward to hearing from you.

With loving greetings

Malouna Free


Healing, Sending Healing, Tarot & Card Readings, Hand readings, Massage with the 7 Archangels (connective massage with essential oils) Detox with Iron, Light Therapy, Infrared Sauna, Just Be Wealthy and Safe

 

 

Lidt om mig .

Jeg har siden ganske lille været meget spirituel, og fik tit at vide det var min egen fantasi, men min nu kære afdøde farmor havde altid tid til at lytte til mine fantastiske historier om, dem fra den anden side og mine usynlige venner. 🙂

flere kurser og taget certifikater, og gjort brug af det på egen krop og sind, som har givet mig gode livsbetingelser så jeg har det godt i dag.

Gik over mine egne grænser og tog 7 uger på en tur til Asien der virkelig lærte mig rigtig meget om mig selv.

Med min viden og erfaring på egen krop, vil jeg gerne dele og hjælpe andre med i det omfang jeg føler mine energier er til det, jeg kan stadigvæk have dage hvor stikket lige skal trækkes, får med meditation og roen mine energier ladet op igen,
men køre Malouna Free univers helt på hobby basis.


English

A little bit about me.

I have since very little been very spiritual and were often told it was my own imagination, but my now dear deceased grandmother always had time to listen to my amazing stories about, those from the other side and my invisible friends. Cool

Several courses and taken certificates, and made use of it on his own body and mind, which has given me good living conditions so I feel good today.

Went over my own boundaries and took 7 weeks on a trip to Asia that really taught me a lot about myself.

With my knowledge and experience on my own body, I would like to share and help others with to the extent I feel my energies are to it, I can still have days where the plug just needs to be pulled, getting with meditation and calm my energies recharged. ,
But run the Malouna Free universe entirely on a hobby basis.


Med kærlige tanker/ Best regards
Love &Light

Lone
Malouna Free
Jensen

Med venlig hilsen

Malouna Free

Mit univers er at rejse og opleve både i det ydre og indre univers.

Kommentarer

01.07.2021 09:03

Marianne Dyhrberg Cornett

Kære Malouna, hvad koster en clairvoyance hos dig. Kh Marianne Dyhrberg Cornett