Engle og forfædre

Kyle Gray min underviser igennem siden 2017, har i 2018 udgivet disse smukke kort som jeg er meget glad for at have modtaget, de har de smukkeske billeder af store vismænd, godess, forfædre, samt vore smukke engle energier, disse kort giver så gode og præcise budskaber til gavn for alle lige meget hvilke kultur og sted vi er fra.


" Vogtere af de fire hjørner,moder på jorden,fader i himlen, engle, forfædre,I hellige, jeg hidkalder jer og byder jer velkommen nu!"

Namaste.English

Kyle Gray my teacher for since 2017, has in 2018 released these beautiful cards, as I am very happy to have received, they have the smuc pictures of great sages, godess, ancestors, as well as our beautiful angels energies, these cards give so good and accurate messages for the benefit For all, whatever culture and place we are from.

 "Guardians of the Four Corners, mother of the Earth, Father in the sky, Angels, Ancestors, saints, I call you and welcome you now! "

Namaste.

Malona Free

 

9 korts oplæg

9 korts oplæg
9 korts oplæg giver dig nogle svar på:

Det gode der findes i styrken, det der er centrret lige nu, samt de udfordringer der kommer,

læses ved 3 oplæg delt op i :

" Hjemlige og familieforhold"! 
" Relationer til andre "!
" muligheder og karriere"!

English

9 Card's.

9 Card's give you some answers to:

The good that exists in the strenght, what is centered right now, and the challenges that come

Read by 3 presentations divided into:

 "Home and family relationships "!
 "Relationships to other "!
 "Opportunities and Careers "!

Eksempler på kortoplæg 2017

Uddrag af kortoplæg samt udtalelser fra klienter.